ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA V POŽÁRNÍ OCHRANĚ
TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY

Proč zvolit náš program pro
OZO a Techniky PO

Při výkonu svého povolání se setkávám s celou řadou odborně způsobilých osob a techniků požární ochrany. Za více jak deset let této praxe jsem si ucelil obraz o tom, jak by odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany měla pracovat, aby nepřivedla do nesnází organizaci, pro kterou tuto činnost vykonává, tak i sama sebe.

Mým cílem a cílem mých spolupracovníků není připravit Vás pouze pro úspěšné složení zkoušky, ale především pro další úspěšné a bezproblémové působení v oboru požární ochrany.

Rozklikněte body níže a zjistěte v čem je náš vzdělávací program jedinečný.

Tým lektorů, který Vás odbornou přípravou provede, je složen z odborníků, z nichž většina v oboru požární ochrany působí déle jak dvacet let. Probíranou teorii tak doplní o praktické příklady a cenné zkušenosti.

Teorii doplňujeme případy z praxe. Dále pro Vás přichystáme řadu praktických úkolů, které Vám pomohou danou problematiku lépe pochopit a osvojit. Chybět nebudou praktické ukázky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.

Program je sestaven tak, aby byly během čtyř víkendů probrány všechny tematické okruhy. Po každém školícím dni je lektor po ukončení výuky k dispozici pro Vaše dotazy. O pátém víkendu probíhá opakování a zkouška nanečisto. Celkem se jedná o cca 100 vyučovacích hodin odborné přípravy.

Není Vám něco jasné a zapomněli jste se během odborné přípravy zeptat? Po domluvě nabízíme možnost individuální online konzultace.

Pro účastníky našich kurzů jsme přichystali průběžné testy. Testování probíhá jak v hodinách s lektorem, tak online mimo výuku. 

Abyste byli maximálně připraveni, přichystali jsme pro Vás zkoušku nanečisto. Ta probíhá totožně jako „ostrá“ závěrečná zkouška před komisí MV. Věříme, že se i díky této možnosti budete při oficiálním termínu ověření Vašich znalostí cítit lépe. Účast je dobrovolná.

 Pokud se u zkoušky nezadaří, nabízíme možnost absolvovat další vypsaný termín odborné přípravy OZO a TPO zcela zdarma.

cropped kurzypo.cz ing.filip venclovsky

Těším se na naše společné setkání.

Filip Venclovský

Přípravné kurzy Odborně způsobilá osoba v požární ochraně a Technik požární ochrany