lektoři

ing.filip venclovsky

ing. filip venclovský

2004 – 2008      SPŠ a VOŠ Brno, obor Technické lyceum

2008 – 2011      Fakulta chemická VUT v Brně, obor Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

2011 – 2013      Ústav soudního inženýrství, obor Řízení rizik chemických technologií

2006 – dosud    člen JSDHO

2013 – dosud    HZS Jihomoravského kraje, oddělení kontrolní činnosti

2015 – dosud    přednášková činnost – požární ochrana

2017 – dosud    HZS Jihomoravského kraje, pohotovostní tiskový mluvčí

2017 – dosud    HZS Jihomoravského kraje, určený vyšetřovatel příčin vzniku požárů

Absolvovaná odborná příprava a specializační kurzy (HZS):

 • Základní odborná příprava Z
 • Nástupní odborný výcvik
 • Požární prevence Z
 • Požární prevence P
 • Stavební prevence
 • Kontrolní činnost
 • Vyšetřování příčin požárů
 • Nositel dýchací techniky

Absolvovaná odborná příprava a specializační kurzy (JSDHO):

 • Velitel jednotky/velitel družstva
 • Strojník
 • Obsluha motorových řetězových pil
 • Preventivně výchovná činnost v oblasti PO a OO

venclovsky@kurzypo.cz

veronika pfeiferova

BC.Veronika Pfeiferová

2008 – 2012    Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav

2014 – 2017     Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, obor Zdravotnický záchranář    

2017 2018  Anesteziologicko-resuscitační klinika, ARK 2 , FNUSA

2018 – 2021 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, NUP, FNB   

2021 – dosud I. interní a kardiologická klinika, KJ, FNUSA

kurzypo@kurzypo.cz

vesely

BC. radek veselý

2004 – 2008      SPŠ a VOŠ Brno, obor Technické lyceum

2008 – 2012      VŠB, Technická univerzita Ostrava, Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

2012 – 2014    HZS Jihomoravského kraje

2014 – 2022   Generální ředitelství HZS ČR

2022 – dosud   AČR

Absolvovaná odborná příprava a specializační kurzy (HZS):

 • Nástupní odborný výcvik
 • Takticko – strategické řízení
 • Taktické řízení
 • Potápěč I. stupně
 • Potápěč II. stupně
 • Technik Strojní služby
 • Technik Chemické služby
 • Technik Technické služby
 • Instruktor obsluhy CCS-COBRA
 • Instruktor vyprošťování u dopravních nehod
 • Rozhodčí VZOHV
 • Neodkladná zdravotnická pomoc – akreditovaný kurz
 • Instruktor obsluhy motorových pil
 • Práce v divoké vodě
 • Záchrana z vodního válce
 • Základní kurz lektorských dovedností

Absolvovaná odborná příprava a specializační kurzy (další):

 • Osvědčení k činnosti revizí vyhrazených zdvihacích zařízení
 • Odborně způsobilá osoba v PO

kurzypo@kurzypo.cz

daniel mikulka

BC. DANIEL MIKULKA, DiS

2011– 2015       VOŠ SPŠ Zábřeh na Moravě

2015 – 2019      Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Diplomovaný zdravotnický záchranář

2020 – 2021      Vysoká škola zdravotnická Praha, Zdravotnické záchranářství

2020 – 2021    Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno

2021 – 2022    ARO Fakultní nemocnice u sv. Anny

2022 – dosud   Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Absolvovaná odborná příprava a specializační kurzy:

 • Kurz záchrany ve výškách
 • Kurz taktické medicíny TCCC
 • Záchrana na vodní hladině

kurzypo@kurzypo.cz

kurzypo.cz ing.filip venclovsky

externí lektoři

Náš základní tým doplňují externí lektoři, z nichž většina v oboru požární ochrany působí déle jak dvacet let. Probíranou teorii tak doplní o praktické příklady a cenné zkušenosti.

poptávate seminář z oblasti požární ochrany, první pomoci?

Let's get connected

Social Media