Pro závazné objednání vyplňte prosím příhlášku do semináře

Pořadatelem kurzů a seminářů je Ing. Filip Venclovský, IČ: 14096048 (dále jen „Pořadatel“). Účastník kurzů a seminářů je odběratelem. Okamžikem uzavření Smlouvy je doručení potvrzení objednávky ze strany Pořadatele, kterým Pořadatel projevuje vůli být návrhem Odběratele /objednávkou/ vázán. Jako odběratel odesláním této přihlášky se zavazuji respektovat všeobecné podmínky. Tímto dávám rovněž souhlas Pořadateli ke zpracování mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely související s pořádáním kurzů a poskytnutím výuky. Všeobecné podmínky účasti v kurzech: 1. Do kurzu je účastník povinen nastoupit v den zahájení kurzu. 2. Každé poškození majetku nebo pronajatých prostor je účastník povinen uhradit na vlastní náklady. 3. Cena kurzu se účastníkovi v případě nevyužití práva účasti na kurzu či jeho přerušení nevrací, pokud se účastníci této smlouvy, v souladu se stornovacími podmínkami, písemně nedohodnou jinak. 4. Stornovací podmínky: Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou na emailovou adresu venclovsky@kurzypo.cz - 14 a méně dní před zahájením kurzu = 100 % z ceny kurzu, 14 - 30 dní před zahájením kurzu = 50 % z ceny kurzu, 30 a více dní před zahájením kurzu = 100 % ceny kurzu. Pořadatel dále může nabídnout náhradní termín kurzu. Administrativní poplatek za storno kurzu ze strany účastníka činí 300 Kč. O tuto částku bude poníženo vrácené kurzovné. 5. Pořadatel je oprávněn z organizačních a jiných důvodů zrušit kurz s tím, že cena kurzu nebo jeho poměrná část bude účastníkům vrácena ve lhůtě stanovené zákonem. Není Vám něco v souvislosti s podmínkami jasné? Ptejte se! Tel.: 776899968, email: venclovsky@kurzypo.cz