nositelÉ dýchací techniky

o kurzu

1. Charakteristika kurzu: Kurz NDT-16 nositelů dýchací techniky je určen pro členy dobrovolných jednotek PO a pro příslušníky HZS ČR, kteří při výkonu funkce používají dýchací přístroj mimo činnost v jednotce PO a neabsolvovali Nástupní odborný výcvik.

2. Cíle vzdělávání: Cílem kurzu je připravit absolventa pro používání izolačního dýchacího přístroje po teoretické stránce(právní předpisy na úseku PO upravující a vztahující se především k činnosti v dané problematice ,konstrukce izolačního dýchacího přístroje včetně ochranných masek), tak i po praktické stránce (výcvik s izolačním dýchacím přístrojem).

3. Rozsah znalostí absolventa: Absolvent získá potřebné znalosti pro používání izolačního dýchacího přístroje ve smyslu§ 8 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Nositelé dýchací techniky nesmí provádět seřizování dýchací techniky a plnění lahví na kompresorech.

4. Časová dotace: Vztah právních předpisů na úseku PO k dané problematice, Izolační dýchací přístroj včetně ochranných masek, Praktický výcvik s izolačním dýchacím přístrojem, Ověření odborných znalostí, ukončení kurzu – Celkem 16 hodin

5. Podmínky pro zařazení do kurzu: člen dobrovolné jednotky PO a absolvoval základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek PO nebo je příslušníkem HZS ČR-splňuje zdravotní způsobilost kpoužití dýchací techniky.

6. Materiální zajištění účastníků kurzu: Účastník kurzu musí mít u sebe doklady a vybavení pro účely odborné přípravy a musí být vybaven naturálními náležitostmi.
6.1 Doklady: osobní doklady, průkaz pojištěnce, potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka kurzu
6.2 Vybavení pro účely výuky: sešity, psací a kreslící potřeby.
6.3 Naturální náležitosti: pracovní stejnokroj II, zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba, obličejová maska , izolační dýchací přístroj s přihlédnutím na vybavenost a možnosti své jednotky PO.

  • Vybavení účastníků kurzu:

    • Pro teoretickou výuku – pracovní stejnokroj PS II, vhodnou obuv na učebnu, psací potřeby
    • Pro praktickou výuku – kompletní zásahový oděv, pracovní polohovací pás, kompletní dýchací přístroj, zásahové boty, zásahové rukavice, helma. Vše s platnou revizí! 

POŘADATEL kurzu

uhs

Nejbližší volný termín: 09.03. a 10.03.2024

Časový rozsah: 2 dny, celkem 16 hodin

Místo konání: Podolí u Brna

Cena: 2750 Kč/osoba

Pro více informací volejte: 776 89 99 68