Druhy dokumentace požární ochrany

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 

Dokumentaci požární ochrany dle § 27 Vyhlášky o požární prevenci tvoří:

a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím – zpracovává OZO nebo TPO,

b) posouzení požárního nebezpečí – zpracovává se u činností s vysokým požárním nebezpečím; zpracovatel: pouze OZO v PO!,

c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany – zpracovává OZO nebo TPO ,

d) požární řád – zpracovává OZO nebo TPO,

e) požární poplachové směrnice – zpracovává OZO nebo TPO,

f) požární evakuační plán – zpracovává OZO nebo TPO,

g) dokumentace zdolávání požárů – zpracovává OZO nebo TPO,

h) řád ohlašovny požárů – zpracovává OZO nebo TPO,

i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany – zpracovává OZO nebo TPO,

j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany – zpracovává OZO nebo TPO,

k) požární kniha,

l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.